متقاضی محترم نمایندگی شرکت آوا سرویس

باسلام , از اینکه قصد همکاری با شرکت خدمات خدمات آواسرویس رادارید از شما سپاسگزاریم .

مستدعی است به منظور تشکیل پرونده و اخذ نمایندگی لطفا فرم در خواست نمایندگی را پرنمائیید وبه آدرس شرکت ایمیل یا فکس نمایید .

فرم درخواست نمایندگی پس از فروش آوا سرویس

مشخصات متقاضی نمایندگی

متقاضی دریافت نمایندگی

صوتی وتصویری
لوازم خانگی
سیستم تهویه مطبوع خانگی

نام ……………………… نام خانوادگی …………………………….. شماره ملی …………………………………. محل تولد …………………………….

تاریخ تولد …………../…………/…………. آخرین مدرک تحصیلی وگرایش ………………………………………………………………………………………..

آدرس محل کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن محل کار…………………………… تلفن همراه ………………………………. فکس …………………….. E-Mail…………………………………………….

آدرس محل سکونت……………………………………………………………………………………………………….. تلفن منزل ………………………………..

نام استان …………………. نام شهر و شهرهای تحت پوشش……………………………………………………………………………………………………….

اگر در موردنحوه ارسال مدارک ویا تهیه آنها پرسشی دارید از طریق صفحه تماس با ما آن را با ما در میان بگذارید.